• Hoe vertelt de windmolen aan de cloud dat hij goed heeft gedraaid?


  Lees meer
 • Hoe weet de straatverlichting op het festival dat ze wat langer moet werken?


  Lees meer over ons platform
 • Hoe vertelt de bus aan oma dat haar kleinkind iets later arriveert?


  Lees meer
 • Hoe weet de energieleverancier wie er aan zijn oplaadpaal hangt?


  Lees meer over ons platform
 • Hoe vertelt de parking dat er voor jou nog een plaatsje vrij is?


  Lees meer
 • Hoe weet de lopende band dat het tijd is voor een onderhoud?

Platform

IXORTALK

Smart connections

Ixor heeft uitgebreide ervaring met ‘Internet of Things’ (IoT).  De visie achter IoT laat toe dat steeds meer fysieke ‘dingen’ (bv. producten, systemen, infrastructuur) slim met elkaar en de mens kunnen communiceren. Met allerhande sensoren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie verzamelen over hun toestand en hun omgeving. En via draadloze verbindingen en het internet kan deze informatie vlot worden uitgewisseld. Op deze manier kunnen de verbonden producten heel gemakkelijk vanop afstand, bijvoorbeeld via een smartphone, worden bediend.

Vanuit deze ‘Internet of Things’ visie heeft ixor zijn IxorTalk Platform ontwikkeld.

IxorTalk wordt door diverse klanten met succes gebruikt om vanuit één dashboard in real time hun installaties eenvoudig en overzichtelijk te kunnen monitoren en aan te sturen. De installaties omvatten onder meer windmolens, warmtekrachtkoppelingen (wkk’s), informatiedisplays, openbare verlichting, observatiecamera’s, verkeersregelinstallaties, parkings, oplaadpunten en verdeelstations.

IXORTALK: DRIE BOUWSTENEN

Hub, Dashboard en Talkbox

Het IxorTalk platform bestaat uit drie bouwstenen: de IxorTalk Hub, het IxorTalk Dashboard en een aantal lokale Talkboxen.

1. De zeer uitgebreide integratie- en communicatiemodule IxorTalk Hub verzorgt zowel de verbinding met de centrale backend-toepassingen (zoals ERP en Asset Management systemen) als de verbinding met de installaties op locatie.

2. Het IxorTalk Dashboard omvat onderliggend alle logica die nodig is met betrekking tot het monitoren, aansturen en beheren van de installaties en het bijhorende netwerk. Gebruikers kunnen van overal in één oogopslag op een overzichtelijke manier de status van alle installaties overzien. De diverse functies van deze omgeving zijn voor gebruikers eenvoudig toegankelijk via een webinterface en/of een app.

3. De ixor Talkbox is een intelligente processor-module die lokaal aan de installatie wordt gekoppeld. Via Talkboxen kunnen lokale installaties communiceren met de IxorTalk Hub, en kan het monitoren/aansturen van deze lokale installaties op afstand gebeuren vanuit het Dashboard.

Door onze brede en rijke ervaring op het gebied van industriële automatisering zijn wij in staat ieder merk en type installatie aan ons IxorTalk platform te koppelen. Vendor lock-inbehoort hiermee tot het verleden.

IXORTALK: TOEKOMSTVASTE ARCHITECTUUR

Open & Modulair

Open karakter

Het IxorTalk platform baseert zich op industriële standaarden zoals MQTT, LWM2M en CoAP. Hierdoor speelt IxorTalk in op een open markt waarin elke leverancier aan elke klant producten en diensten kan aanbieden. Een open markt moedigt leveranciers aan om te innoveren en voorkomt dat klanten afhankelijk worden gemaakt van één bepaalde technologie. Het voordeel voor de klanten is dat ze breder ondersteund worden en steeds beschikken over producten die technologisch up-to-date zijn.

Het IxorTalk platform is onafhankelijk en draait zowel onder Windows, Linux en Mac OS. De toepassingssoftware van IxorTalk (inclusief TalkBox) kan onafhankelijk van de hardware functioneren. Hierdoor wordt geen afhankelijkheid gecreëerd met toekomstige hardware-ontwikkelingen.

Modulaire opbouw

De architectuur van IxorTalk is volledig modulair. Het platform is hierdoor flexibel uitbreidbaar met extra modules, en de functies van de afzonderlijke modules kunnen onderling eenvoudig gekoppeld worden. In beide gevallen is een uitbreiding van de beschikbare functionaliteit eenvoudig te realiseren. Door deze opbouw kunnen we ons snel en efficient tegemoet komen aan de functionaliteit die een klant specifiek nodig heeft.

IxorTalk wordt reeds door diverse klanten uit verschillende marktsegmenten gebruikt. Door deze diversiteit is de toekomstvastheid van het platform gewaarborgd. Functies die in de toekomst voor de één klanttoepassing ontwikkeld worden volgens actuele inzichten, zijn eenvoudig koppelbaar aan modules van een andere klanttoepassing.